Modernizační fond Životního prostředí – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu

Datum ukončení příjmu před-žádostí: 1. února 2021

Podporované aktivity:

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • realizace vodíkových aplikací,
  • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Výše podpory:

Investiční podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Unie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik40 %50 %55 %
Střední podnik50 %60 %65 %
Malý podnik60 %70 %75 %

Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik30 %40 %45 %
Střední podnik40 %50 %55 %
Malý podnik50 %60 %65 %

Investiční podpora obnovitelných zdrojů energie

 PrahaOstatní regionyUhelné regiony
Velký podnik45 %55 %60 %
Střední podnik55 %65 %70 %
Malý podnik65 %75 %80 %

Sledované indikátory:

Závazné indikátory
Snížení konečné spotřeby energie [GJ/rok]Snížení konečné spotřeby energie s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení spotřeby primární energie [GJ/rok]Snížení spotřeby primární energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.
Snížení emisí CO2 [t CO2/rok]Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.
Nově instalovaný tepelný výkon OZE [MWt]Tepelný výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWt.
Nově instalovaný elektrický výkon OZE [MWe]Elektrický výkon nově realizovaného zdroje OZE v MWe.

Přílohy žádosti:

  • Projektová studie/ dokumentace/ technická zpráva a rozpočet (při uplatnění FIDIC P&DB /Žlutá kniha/) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí podpory z hlediska věcného, ekonomického a ekologického
  • Emisní posudek (dle zveřejněného zjednodušeného vzoru) s vyhodnocením projektu z pohledu emisí znečišťujících látek zpracovaný právnickou nebo fyzickou osobou, které MŽP vydalo podle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizaci ke zpracování odborných posudků.
  • Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Do 1. února je nutné poslat emailem na  epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu ENERG ETS“ vyplněnáý přiložený soubor.

Jedná se o předvýzvu, dle které budou finanční prostředky alokovány. Její podání je nutnou podmínkou pro následující žádost

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také

ForeFront Certification

S radostí oznamujeme, že se naše společnost stala hrdým partnerem přední certifikační společnosti s globálním dosahem ForeFront Certification ltd. Tato spolupráce posílí naši schopnost poskytovat

Číst více >>