COVID – Nepokryté náklady

Datum zahájení příjmu žádostí:                                       19. dubna 2021

Pro období:                                                 1. ledna 2021–31. března 2021

Pro koho je dotace určena

  • Fyzickou osobu nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací.
  • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • V rozhodném období mu poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.
  • Srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
  • Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

Výše podpory

  • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů.
  • Maximálně 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Další podmínky

  • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
  • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
  • Podporu nelze kombinovat s programy COVID 2021 a Kompenzačním bonusem.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.