Program COVID 2021

Datum zahájení příjmu žádostí:                                                12. dubna 2021

Pro období:                                                 11. ledna 2021–31. března 2021

Pro koho je dotace určena

 • Fyzickou osobu nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.
 • Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021.
 • Srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE

Výše podpory

 • Výše podpory činí 500 Kč/ den/ zaměstnance
 • Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • Zaměstnancem se považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 • Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného OSSZ.
 • Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní).

Další podmínky

 • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Podporu nelze kombinovat s programy COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, Covid Kultura, Covid SPORT III, Kompenzační Bonus.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.

Informace platné k 6.4.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.