COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Datum zahájení příjmu žádostí:                                         15. ledna 2021

Pro období:                                              14. října 2020  – 10. ledna 2021

Pro koho je dotace určena:

  • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
  • Dotace je určena podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Viz příloha č. 2
  • V důsledku opatření jim byl zakázán nebo omezen prodej služeb či zboží v období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021

Výše podpory:

  • Výše podpory činí 400 Kč/ den/ zaměstnanec
  • Maximální výše podpory:  
    • 400 Kč x počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (Zaměstnanci v pracovním poměru, za které bylo za měsíc říjen zaplaceno pojistné) a/nebo spolupracujících osob OSVČ x počet uznaných dní dle Přílohy č. 2, po které bylo provozování podnikatelské činnosti omezeno.
  • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.

Další podmínky:

  • Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
  • Žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Administrace žádosti bude prováděna prostřednictvím systému AIS MPO

Pro podrobnou analýzu plnění podmínek výzvy nás prosím kontaktujte.                                                                    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také