Krizové ošetřovné pro OSVČ

Uzavření škol: 14. října 2020
Stanovené období: 14. října – 31. října 2020
Datum podání žádosti: 9. listopad – 9. prosinec 2020

Podmínky

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě do 10 let věku;
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení;
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost);
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

O dotaci nemůže žádat, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost:

 • Společník VOS;
 • Komplementář KS;
 • Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace.

Formulář:

 • Formulář naleznete zde (dostupný od 9. 11. 2020);
 • Žadatel vyplní formulář a zašle datovou schránkou, či podepsaný originál poštou;
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, ve formuláři se musí uvést název, adresa a webové stránky školského zařízení.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činí 400,- Kč za den

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží

Detailní podmínky výzvy naleznete zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Krizové ošetřovné

Vzhledem k přetrvávající pandemii coronaviru byly dne 14.10.2020 uzavřeny vzdělávací zařízení. V návaznosti na toto opatření bylo schváleno krizové ošetřovné ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky

 • Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci pracující na HPP, DPP i DPČ, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 • Zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu pečování o dítě do 10 let věku, nebo o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku, nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, nebo o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Rodiče se můžou v péči o dítě střídat.

Formulář:

 • Předvyplněný formulář předají rodiče zaměstnavateli, ten vyplní jeho druhou část a předají na OSSZ.
 • Formulář naleznete zde.
 • Potvrzení o uzavření školského zařízení není třeba, součástí formuláře je čestné prohlášení žadatele.
 • Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Výše ošetřovného:

 • Ošetřovné činní 70% redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně 400,- Kč za den v případě plného úvazku.

Specifická data v rámci ošetřovného:

 • 26.10 a 27.10 – nárok na ošetřovné náleží
 • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29.10 a 30. 10. – nárok nenáleží
 • 31. 10. a 1. 11. – nárok náleží