ISO 9001

ISO 9001 systém managementu kvality je mezinárodní norma z řady organizačních norem ISO, která je zaměřená na celou společnost. Na jednu stranu stanovuje požadavky na společnost, ale také na certifikační orgány a auditory. Certifikací podle výše zmíněného standardu společnost dává najevo svůj zájem na kvalitě svých služeb, produktu, plnění cílů a především plnění požadavků zákazníka. Certifikaci provádí třetí, nezávislá strana s příslušným oprávněním – akreditací. Certifikace podle ISO 9001 se stala v mnoha oborech stěžejní a bez ní není možné dostávat zakázky velkých společností. Tento trend je patrný především v automotive a strojním průmyslu.

Historie systému řízení kvality začala s masivním rozšířením sériové výroby. Bylo potřeba produkovat stejně kvalitní výrobky nebo služby. Tento vývoj nastal po celém světě, ale nebyl jednotný. Norma ISO 9001 vznikla ve Velké Británii v 80. letech a velmi rychle se rozšířila po celé Evropě a následně i po světě.

Celý princip této normy spočívá v tom, že vedení společnosti si stanoví reálné a měřitelné cíle. Těch se snaží dosáhnout a realizovat je pomocí všech procesů ve společnosti. Tyto procesy jsou monitorovány a následně vyhodnocovány. Zkoumá se především jejich účinnost. Tímto přístupem firma zjistí, kde má slabá místa a může zapracovat na jejich odstranění nebo zlepšení. „Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.“ (ISO 9001)

Pro společnost má zavedení systému managementu kvality mnoho výhod. Nejvýznamnější je udržení kvality výstupů a monitorování všech procesů v podniku. Díky monitorování účinnosti procesů a odstranění slabých míst je zavedení ISO 9001 také nástrojem na úsporu nákladů. Tím se dosáhne lepších tržeb, zisku a může se zvýšit tržní podíl. Díky jistotě v podobě certifikace systému se může společnost dostat k lukrativním zakázkám a získat tak stálé a významné zákazníky a upevnit důvěru těch stávajících. Mnohdy je také certifikát o zavedení a udržování systému nutnost při výběrových řízeních nejenom pro státní zakázky.

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.