ISO 50001

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií. Hlavním cílem normy je neustále zlepšovat nakládaní a využívání energie a tím napomoci snížit náklady společnosti, stejně jako celkovou spotřebu.

Norma nařizuje stanovení cílů v hospodaření s energií, včetně stanovení způsobů jejich dosažení, kompetencí a zdrojů. Systém je především ve smyslu stanovení postupů pro monitorování a řízení energetických zdrojů.

Zavedením normy ISO 50001 se také musí nastavit pravidelně se opakující kontrolní mechanismy, které napomáhají odhalovat největší energetické úniky. Díky tomu může dojít k úpravě postupů a procesů a snížení spotřeby energií i vypouštěných emisí.

V roce 2015 se tato norma dostala i do české legislativy. Zákon 406/2000 Sb. Stanovuje pro velké podniky povinnost vykonávat energetický audit minimálně jednou za 4 roky. Audit nemusí vykonávat ten, kdo má zavedený a certifikovaný systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií, 2000).

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.