ISO 45 001 (OHSAS 18001)

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – anglicky Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS). Tato norma je zaměřená na bezpečnost zdraví při práci. Tento standard hojně odkazuje na legislativu místního státu. Je nastavena tak, aby její použití bylo možné ve všech možných společnostech napříč obory a velikostmi.

Nenastavuje konkrétní úkoly a požadavky, ale zaměřuje se na systémový přístup a plnění legislativních požadavků. Norma určuje, že vedení společnosti si stanoví cíle a plány v oblasti bezpečnosti práce, například snížení počtu úrazů na pracovišti. Tento cíl je poté pomocí procesů sledován a vyhodnocován. Na základě monitorování může společnost určit prostředky, jak přecházet zraněním a nehodám a omezit tak jejich počet. Norma pomáhá snížit riziko nehod a zranění, zlepšuje tak kvalitu práce i prostředí a snižuje náklady spojené s incidenty.

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.