ISO 27001

Systém managementu bezpečnosti informací zahrnuje nejenom virtuální data, ale i veškeré dokumenty společnosti, dokumenty, vědomosti. Norma je zaměřena na vybudování celistvého systému, který je neustálé monitorován a upravován.

U normy ISO 27001 je více než u jiných norem potřebná častá aktualizace s ohledem na nové hrozby a ohrožení dat. Tento standard se dostává do popředí certifikovaných systémů a do budoucna se dá očekávat jeho další růst a význam. Velmi úzce je s normou 27001 spjata norma ISO 27002. Ta uvádí výčet bezpečnostních opatření a může tak být použita při zavadění systému managementu bezpečnosti informací jako nástroj na určení relevantních opatření. Poslední revize normy je z roku 2013 a nahradila normu ISO 17799.

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.