ISO 14001

ISO 14001 systém environmentálního managementu odráží trend v rostoucím zájmu o životní prostředí a především jeho ochraně. Jedná se o organizační normu zaměřenou na procesy ve společnosti a jejich dopad na životní prostředí. Především se soustředí na hlavní proces v dané společnosti, ale může být a měla by být implementována, do všech procesů. EMS (Environmental management system) chápe společnosti jako velké subjekty, které mohou svým jednáním značně změnit pohled na ekologii a udržitelný rozvoj všech zainteresovaných subjektů. Společnost může svým jednáním ovlivnit dodavatele, svoje vlastní procesy a v neposlední řadě zákazníka. To vše může přispět k celkovému zlepšení environmentu a snížení dopadu aktivit člověka na životní prostředí.

EMS se také stává marketingovým nástrojem. Především cíloví zákazníci upřednostňují ekologické výrobky společností, které veřejně dávají najevo, že mají zájem o ochranu životního prostředí. Tímto důkazem může být právě zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu. Zároveň jsou některé společnosti nuceny svými zákazníky tento systém zavést a začít tak řešit svůj dopad na životní prostředí.

ISO 14001 ale neslouží jen jako marketingový nástroj, má i přínosy pro společnost. Dobře zavedený a udržovaný systém zaručuje plnění všech legislativních požadavků a díky tomu bezproblémový průběh stále častějších kontrol z odboru životního prostředí. „Hlavním cílem této normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečistění ve shodě se sociálními a ekonomickými potřebami.“ V neposlední řadě díky zavedení společnost ušetří na energiích a materiálech potřebných z výkonu hlavní činnosti.

Vhodným řešením pro společnosti je zavedení systému environmentálního managementu společně s managementem kvality. Tím je zajištěno sledování procesů, jejich vyhodnocování i na základě dopadu na životní prostředí. Společnost díky tomu může stát konkurenceschopnější a dostat se do povědomí zákazníků jako společnost se sociální odpovědností.

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.