ISO 13485

Systém managementu kvality zdravotnických prostředků je velmi podobný systému řízení kvality dle ISO 9001. Tento standard přináší specifické požadavky na systém řízení kvality při výrobě a následné distribuci zdravotnických prostředků. Specificky pro tento obor například v oblastech sterilizace, technické dokumentace či sledovatelnosti výrobku.

Podoba s normou ISO 9001 je především ve stanovení cílů managementu společnosti a následně jsou tyto cíle realizovány pomocí procesů v dané společnosti. Ty jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a případně upravovány, tak aby bylo možné včas přijmout a realizovat opatření.

Ostatní ISO systémy

ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 9001

Management kvality
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 13485

Management kvality zdravotnických prostředků
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 14001

Systém environmentálního managementu
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 27001

Management bezpečnosti informací
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 45001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ACM-Icon-Rev-RGB

ISO 50001

Management hospodaření s energií

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.