Práce na dohodu konaných mimo pracovní poměr v roce 2024

AKTUALIZACE 1/24

Došlo k posunutí platnosti daného zákona a tím i některých změn. Nově jsou změny ohledně dohod platné od 1.7.2024. Do poloviny roku jsou podmínky stejné jako v roce 2023.

Obecně

 • Zaměstnanec pracující na dohodu musí mít obdobná práva jako zaměstnanec na hlavní pracovní poměr.
 • Od 1.10.2023 musí zaměstnanec pracující na dohodu obdržet písemný rozvrh pracovních směn minimálně 3 dny (72 hodin) dopředu
 • Nově se od 1.10.2023 na dohody vztahuje:
  • Přestávka v práci, doba odpočinku;
  • Překážky v práci;
  • Přípatky nebo náhradní volno za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém prostředí, za práci o sobotách a nedělích.

Dohody o provedení práce – DPP

 • Limit 300 hodin ročně.
 • Všechny dohody se budou hlásit na OSSZ.
  • Vznik/zánik dohod do 8 dní.
  • Následně výdělek za daný kalendářní měsíc.
 • Nadále nenáleží cestovní náhrady.
 • Pokud zaměstnanec odpracoval v uplynulých 12 měsících alespoň 180 dní na dohodu u jednoho zaměstnavatele, může zaměstnanec požádat o převod na HPP, zaměstnavatel má povinnost písemně odpověď do jednoho měsíce.
 • Zaměstnanec má povinnost ohlásit, zda pracuje na dohodu u jiného zaměstnavatele.
 • Nové limity pro dohody
  • 25% průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů
   • Pro rok 2024 to je 10 500,- Kč
  • Součet dohod u všech zaměstnavatelů – nově limit 40% průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny dolů
   • Pro rok 2024 to je 17 500,- Kč
 • Prakticky
  • Pokud si zaměstnanec u více zaměstnavatelů vydělá na dohody více než 17 500,- za měsíc, podléhá tato mzda nemocenskému pojištění.
  • Po skončení měsíce má zaměstnavatel povinnost ohlásit do 20. dne měsíce následujícího výši příjmu. OSSZ následně zpracuje tyto informace a případně uloží všem dotčeným zaměstnavatelům doplatit sociální pojištění. Stejně tak vyzve zaměstnance k doplacení jeho podílu na sociálním pojištění.
  • Postup zdravotních pojišťoven zatím není známý.   

Dohody o pracovní činnosti – DPČ

 • DPČ se zásadně nemění od současné úpravy, ale výše zmíněné úpravy DPP se vztahují i na DPČ.