Zálohové faktury a daňový doklad k přijaté platbě

Zálohová faktura

 • Zálohová faktura, proforma faktura, výzva k platbě, atd – vše označuje zálohovou fakturu.
 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem a neslouží jako podklad v účetnictví.
 • Výhodou je, že do zaplacení zálohové faktury se nemusí odvádět DPH.

Vystavení zálohové faktury a náležitosti

 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem, nemá tedy předepsané náležitosti.
 • Pouze nesmí obsahovat datum zdanitelného plnění.
 • Měla by obsahovat:
  • Identifikaci obou stran,
  • Datum vystavení,
  • Datum splatnosti,
  • Popis objednaného zboží či služby.

Zaplacená zálohová faktura

 • Po zaplacení zálohové faktury (v případě plátce DPH) vzniká povinnost vystavit Daňový doklad k přijaté platbě.
 • Datum zdanitelného plnění tohoto dokladu je shodné s datem úhrady této faktury
 • Platbou vzniká povinnost přiznat DPH.
 • Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) podléhají speciálnímu režimu – nevystavuje se daňový doklad k přijaté platbě.  

Finální faktura  

 • Po dodání zboží, či poskytnutí služby vystavíme standardní fakturu, kde bude záloha odečtena, a to včetně DPH.

Stravenky a stravenkový paušál v roce 2023

Stravné 2023

Tuzemské stravné v roce 2023 pro soukromou sféru:

 • Délka pracovní cesty 5–12 hodin – 129,- Kč
 • Délka pracovní cesty 12–18 hodin – 196,- Kč
 • Délka pracovní cesty 18 hodin a déle – 307,- Kč

Stravenky 2023

Maximální daňově uznatelný náklad zaměstnavatele: 107,10,- Kč

Optimální cena stravenky je tedy 194,73,- Kč

Stravenkový paušál 2023

Počítá se jako 70 % z maximální hodnoty stravného na jednodenní pracovní cestě v délce do 12 hodin.

 • Maximální hodnota stravného je 153,- Kč
 • 70 % – 107,10,- Kč

Maximální daňově uznatelný stravenkový paušál v roce 2023 činní 107,10,- Kč.  

Důležité údaje a data pro rok 2023

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2023.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2023 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní.