Mimořádné odpisy v roce 2023

Novela zákona počítá s pokračováním mimořádných odpisů v roce 2023.

Jedná se o majetek z první nebo druhé odpisové skupiny pořízený v roce 2022 nebo 2023.

Majetek první odpisové skupiny bude možné odepsat za 12 měsíců namísto od standartních 3 let. Odpisy jsou rovnoměrné po celou dobu odepisování (vstupní cena se vydělí 12).

Majetek druhé odpisové skupiny bude možné odepsat za 24 měsíců namísto 5 let. V prvních 12 měsících se odepíše 60% a zbylých 40% se odepíše v druhém roce odepisování.

Vybrané podmínky

  • Majetek je nový a poplatník je prvním odepisovatelem.
  • Mimořádné odpisy nelze přerušit.
  • Odpisy musí být zahájeny v měsíce následujícím po měsíce zařazení majetku.
  • Majetek odepisovaný mimořádnými odpisy není možné technicky zhodnotit. Technické zhodnocení se zařadí jako samostatná položka do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se samostatně.

Paušální daň v roce 2023

Novela zákona mimo zvýšení limitu pro registraci k DPH obsahuje i další novinky. Jednou z nich je i zvýšení limitu pro možnost využití paušální daně.

Nový limit paušální daně.

Do paušální daně se může přihlásit pouze OSVČ, která není plátcem DPH, proto se zvýšením limitu pro registraci k DPH na dva milionu korun souvisí i nový limit pro možnost využití paušální daně.

Nová pásma paušální daně

Pásmo závisí na příjmech, ale i výdajovém paušálu.

1.pásmo

  • Pro příjmy do 1 milionu bez rozdílů výdajového paušálu.
  • Pro příjmy do 1,5 milionu a 60% výdajovým paušálem.
  • Pro příjmy do 2 milionů a 80% výdajovým paušálem.

2.pásmo

  • Pro příjmy do 1,5 milionu a nižším výdajovým paušálem, než 60%.
  • Pro příjmy do 2 milionů a 60% výdajovým paušálem.

3.pásmo

  • Pro ostatní případy – příjmy do 2 milionů s nižším výdajovým paušálem než 60%.

Využití paušální daně je dobrovolné a podléhá dalším podmínkám.