POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Příspěvek na vzdělávání

 • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné) – nutné realizovat výběrové řízení
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.
 • Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Specifika:

 • U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi).
 • Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ)
 • 1 vzdělávací aktivita = 1 žádost 
 • Minimální délka kurz je 40 hodin a účast 80%

Výše podpory:

 • Maximálně 500 000 Kč měsíčně, 6 mil. Kč za rok
 • Maximálně 198 Kč / hodina / zaměstnanec; 33 000 Kč měsíčně

Způsobilé výdaje:

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných),
 • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Detaily naleznete v podmínkách výzvy.