Registrace k DPH

Registrace k DPH

Registrace k DPH může nastat ze dvou důvodů:

 • Prvním je překročení obratu (všechny příjmy) stanoveným zákonem (2022–1 milion, 2023–2 miliony Kč) za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoli tedy za kalendářní rok.
 • Druhý je dobrovolná registrace k DPH.  

Co si připravit k registraci

 • Základní identifikační údaje – IČO, DIČ, jméno, sídlo,
 • Číslo účtu – tento účet bude zveřejněn a pouze na zveřejněný účet je možné přijímat platby za faktury s DPH, stejně tak je nutné z tohoto účtu DPH platit finančnímu úřadu. Je možné zveřejnit více účtů.
 • Potvrzení o vedení účtu – toto potvrzení vám vydá banka, případně je možné ho přímo stáhnout v internetovém bankovnictví. Dokládá se tím FÚ, že účet je skutečně váš.

Registrace z důvodu překročení obratu

 • Máte povinnost registrovat se do 15 dnů po skončení měsíce, kdy došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stáváte počínaje měsícem následujícím po podání registrace.
  • Tedy pokud v listopadu překročíte obrat, do 15. prosince se registrujete a od 1. ledna jste plátci DPH.
 • K registraci je kromě dokladů uvedených výše nutné doložit obraty za 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy máte povinnost se registrovat. Obraty si připravte za každý měsíc samostatně.   

Dobrovolná registrace

 • V některých případech může být výhodnější požádat o dobrovolnou registraci.
 • V tomto případě je nutné k registraci, kromě dokladů uvedených výše, přiložit stručný podnikatelský záměr a předpokládané obraty.  

Formulář je možné na FÚ podat pouze v elektronické formě.

S celou registrací Vám rádi pomůžeme.