Dotace z Národní plánu obnovy na výstavbu fotovoltaických systémů

MPO představilo dotační titul z Národního plánu obnovy na výstavbu FVE pro podnikatele.

Níže přinášíme základní podmínky a údaje.

 • Zahájení příjmu žádostí je 22.3. od 13:00, ukončení pak 30.6.2022.
 • Nejzazší datum realizace projektu je 30.11.2023
 • Podporována je výstavba FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešku, obytné budovy, či budovy pro rodinnou rekreaci nejsou podporovány.
 • Instalovaný výkon od 1kWp do 1MWp
 • Akumulace energie bude podporována pouze jako součást výstavby FVE.
 • Indikátor je stanoven pouze jeden – zvýšení instalovaného výkonu FVE

Žadatel

 • Musí být podnikající osoba s přiděleným IČ
 • Musí vést účetnictví nebo rozšířenou daňovou evidence.
 • Musí mít před podáním žádosti zveřejněné skutečné majitele a závěrky. 

Způsobilé výdaje

 • Jsou náklady na instalaci a pořízení FVE včetně akumulace a dále projektová dokumentace.

Míra podpory

 • 35% pro FVE
 • 50% pro akumulaci, mimo území Prahy
 • 45% pro akumulaci na území Prahy
 • Míra podpory pro FVE s instalovaným výkonem od 1kWp do 100kWp bez bateriového úložiště:
  • y = -0,0404*x+29,04
   • x je instalovaný výkon FVE
   • y jsou maximální způsobilé výdaje na 1 kWp instalovaného výkonu
   • následně se tyto maximální náklady (y) vynásobí instalovaným výkonem FVE (x) a získáme maximální způsobilé výdaje
   • z nich následně můžeme žádat 35% na samotnou FVE
 •  Výpočet pro větší FVE je odlišný, stejně tak se odlišně počítá dotace na samotné bateriové úložiště.

Další podmínky

 • Žadatel musí mít vlastnická nebo jiná práva k objektu.
 • Doba udržitelnosti je 5 let.
 • Kapacita baterie nesmí překročit 1kWh/kWp instalovaného výkonu 

Dokumenty k žádosti

 • Příloha č. 1 Výzvy – posouzení shody parametrů FVE – musí být vypracována fyzickou osobou oprávněnou dle zvláštního předpisu
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny
 • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti
 • Výpis údajů z evidence skutečného majitele

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Školení interních auditorů

Zveme Vás na školení interních auditorů systémů řízení.
Proškolený interní auditor není jen podmínka normy, ale také Vám pomůže lépe řídit a udržovat zavedený sytém ve Vaší společnosti a pomůže tak dosáhnout lepších výsledků a výkonosti celé společnosti.
Pro co nejlépe připravený seminář si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého dotazníku.

Termín školení 2.6.2022 od 9:00

Místo: Kampus Technické univerzity v Liberci, budova G

Obsah školení

 • Seznámení se základními požadavky normy ISO19011:2018
 • Kontext organizace – význam, požadavky, nástroje
 • Vedení organizace – odpovědnost managementu, zaměření na zákazníka
 • Řízení rizik
 • Politika a cíle, plánování
 • Podpora – řízení zdrojů, monitorování a měření, znalosti, kompetence, povědomí
 • Řízení provozu, komunikace, výroba a poskytování služeb
 • Externě poskytované procesy
 • Řízení neshodných výstupů
 • Hodnocení výkonnosti
 • Představení exkluzivních možností spolupráce TUL na projektech VaV a jiných.
 • Možnost exkurze do CXI TUL (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace)

Konec školení mezi 14 a 15 hodinou, následně bude pro zájemce organizovaná prohlídka prostor CXI TUL.


Všichni účastnící školení obdrží písemný materiál k tématu a osvědčení o absolvování kurzu

Cena:

3 500,- Kč bez DPH,

3 000,- Kč bez DPH pro stávající klienty ACM Czech, s.r.o. nebo REGIOINFO, s.r.o.

V případě zájmu prosím uhraďte částku na účet: 78-6249440287/0100 a jako VS uveďte IČ Vaší společnosti a do zprávy pro příjemce jméno společnosti.