Proplácení COVID testů provedených v zaměstnání

Vzhledem k obnově povinnosti testování vybraných skupin zaměstnanců, bude možné od 17.1.2022 žádat zdravotní pojišťovny o příspěvek na provedené testy.

Podmínky zůstávají stejné jako v první vlně tetování.

Žádost o proplacení testů se bude provádět na webu https://www.samotesty-covid.cz/

Registrace provedené v první vlně jsou nadále platné, nové registrace budou možné od 17.1.2022

Pro proplacení testů je nutné uvádět

 • Jména a příjmení zaměstnance,
 • Datum provedení testu,
 • Rodné číslo zaměstnance,
 • Zdravotní pojišťovna zaměstnance,
 • Výsledek provedeného testu.

Informace jsou platné k 8.12.2021

Zálohy Paušální daň v roce 2022

Novinka uvedená v roce 2021, Paušální daň, pokračuje i v roce 2022. Kdo chce vstoupit do tohoto režimu, musí do 10.1.2022 podat registraci na FÚ. Stejně tak se do 10.1.2022 podává oznámení o vystoupení z paušálního režimu, pokud máte zájem tento režim dobrovolně opustit.

Podmínky Paušální daně zůstávají stejné, pouze se mění výše záloh v roce 2022, počínají platbou v lednu.

Nová výše měsíční zálohy je

5 994,- Kč Ta obsahuje:

Tato částka obsahuje

 • 3 267,- Kč – sociální pojištění
 • 2 627.- Kč – zdravotní pojištění
 • 100,- Kč – daň

IZOLAČKA a KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ – pokračování

Obě krizová opatření mají pomoci zmírnit dopady koronavirové krize především na zaměstnance. Jsou součástí balíčku, který byl dne 1.12.2021 schválen poslanci. Bohužel senátoři nesvolali mimořádné jednání a balíček tak bude součástí dalšího řádného zasedání, tedy až 15.12.2021. Pokud půjde vše hladce, bude zákon 16.12.2021 předložen k podpisu prezidentovi a následně 17.12.2021 vyjde ve Sbírce zákonů a tím nabyde platnost.  

IZOLAČKA

Podmínky

 • Období nejdříve od 1.12.2021 – nutnou podmínkou je, že izolace/karanténa bude trvat v den nabytí účinnosti zákona.

Pro zaměstnance

 • Příspěvek přísluší za prvních 14 dní nařízené karantény/izolace;
 • Příspěvek je až 370,- Kč za den;

Pro zaměstnavatele

 • Příspěvek lze odečíst od pojistného na sociální pojištění;

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Podmínky

 • Období nejdříve od 1.11.2021 – zde bude mít zákon zpětnou platnost;
 • Pro dítě do 10 let věku – rozhodující je začátek ošetřovného;
 • Neplatí standardní limit pro délku ošetřovného;
 • Pouze pokud dojde k uzavření školního zařízení či karantény dítěte;

Pro zaměstnance

 • Příspěvek je 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně však 400,- Kč /den;
 • OSSZ bude zpětně vyplácet zvýšené ošetřovné od 1.11.2021  

Více informací přineseme ihned po schválení zákonu v jejich definitivní podobě.

Pokračování programu ANTIVIRUS do 28.2.2022

Režim A

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • Týká se zaměstnanců v karanténě i covid pozitivní – na neschopence musí být uvedena karanténa, nebo musí zaměstnanec doložit, že byl pozitivní – lékařská zpráva, potvrzení hygienické stanice apod. 

Režim B

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Výše příspěvku

 • Režim A – 80% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim B – 60% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000,- Kč/ zaměstnanec

 Podmínky pro nárok na kompenzace  

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody;
 • Zaměstnavatel nemá dluh vůči veřejným rozpočtům

Více informací a podrobný návod na vyplnění žádosti naleznete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/antivirus

Informace platné k 3. 12. 2021.