Vánoční uzavření kanceláře

Vážení obchodní partneři

Celý rok se pro vás snažíme poskytovat co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2021 byl velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, poskytovat co nejlepší péči a zajistit veškeré úlevy a dotace, které bylo možné získat. Pracovali jsme pro Vás neúnavně a vytrvale i přes omezení spojená s koronavirem.

V letošním roce Vánoční svátky poskytují možnost odpočinku pro nabrání nových sil a trávení chvil v kruhu rodinném. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář již v pátek 17. 12. 2021 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 3. 1. 2022.

Tímto vás prosíme o doručení všech dokladů k DPH za měsíc listopad nejdéle 10. 12., aby bylo možné je včas zpracovat. Poslední možné úpravy budou v pátek 17. 12., kdy budou všechny DPH a KH odevzdána.

V případě velmi nepravděpodobné situace, že vám bude doručena výzva do datové schránky, mějte prosím na paměti, že není potřeba ji hned otevírat. Naopak, zpráva je doručena fikcí až po deseti dnech. V takovémto případě nás prosím kontaktujte, situaci budeme neprodleně řešit. 

Samozřejmě pro vás budeme po celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.ro.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.

Samotestování ve firmách od 22.11.2021

Povinné testování se týká všech firem a OSVČ

Kdo testuje

 • Všichni zaměstnavatelé s minimálně jedním zaměstnancem počínaje 22.11. 2021
 • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní, počínaje 22.11.2021

Kdo se nemusí testovat

 • Zaměstnanci na home office, nebo zaměstnanci, kteří nepřijdou do styku s jinou osobou;
 • Osoby, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nemají příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;
 • Očkované osoby proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci;
 • Neprovádí se ani u osob, které předloží negativní test provedený zdravotnickým pracovníkem v posledních 7 dnech.

Povinnosti zaměstnance

 • Zaměstnanec se musí testování podrobit, pokud odmítne, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost nahlásit na příslušném orgánu ochrany veřejného zdraví;
 • Pokud se zaměstnanec odmítne testování podrobit, je povinen nosit respirátor s minimálním filtrační účinností 94 %, dodržovat rozestup minimálně 1,5m od ostatních osob, stravovat se zcela samostatně;  
 • Pokud je zaměstnanec očkovaný, či prodělal onemocnění, je povinen tuto skutečnost zaměstnavateli doložit.

Ostatní povinnosti

 • Testovat se musí nejméně 1x za 7 dní
 • První testování zaměstnanců musí zaměstnavatel zajistit do 29.11.2021.
 • Všechny provedené testy se musí evidovat v rozsahu – jméno a datum provedení testu.
 • Stejné podmínky platí pro OSVČ;
 • Pokud není zaměstnanec přítomen v době plánovaného testování na pracovišti, test se provede ihned po jeho příchodu.

V případě pozitivního výsledku testu

 • Zaměstnanec je povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli;
 • Bezodkladně opustit pracoviště;
 • O výsledku testu informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, popřípadě svého registrujícího lékaře, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví.
 • Doba od pozitivního testu do potvrzení jeho výsledku je překážkou na straně zaměstnavatele.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN

Informace jsou platné k 22.11.2021