Milostivé léto – pomoc lidem v exekuci

Novela zákona č. 286/2021 Sb. Přináší novinku v podobě „Milostivého léta“, ta může pomoci velkému množství dlužníků v exekuci.

Platnost

 • Novinka je platná pouze po dobu třech měsíců.
 • Od 28.10.2021 do 28.1.2022
 • Dluh, přesněji jeho jistina, musí být zaplacen právě do 28.1.2022

Podmínky

 • Dluh musí být vůči veřejné správě
  • Česká republika
  • OSSZ
  • Zdravotní pojišťovny
  • Města, obce, územní celky
  • Český rozhlas nebo Česká televize – poplatky za rádio nebo TV
  • Dopravní podnik – pokuty v MHD
  • Technické služby
  • Nemocnice
  • Jiné společnosti, kde má stát nebo i město podíl – ČEZ
  • Atd.
 • Dlužník nesmí být v oddlužení
 • Lze uplatnit na exekuce vedené soudním exekutorem

Princip

 • Do konce období zaplatíte zbývají část jistiny (původní výše dluhu bez úroků, poplatků a jiných příslušenství dluhu), která již může být snížena o zaplacené splátky
 • Zaplatíte poplatek ve výši 907,50,- Kč za ukončení exekuce exekutorovi
 • Prokazatelně informovat exekutora o využití „Milostivého léta“
 • Ten poté musí dané peníze využít na zaplacení jistoty a exekuci ukončit
 • Tím bude tato exekuce ukončena a dluh nad původní jistinu bude smazán.

Výjimky

 • Nelze uplatnit na daňové exekuce u finančních úřadů, či celních úřadů
 • Nelze uplatnit na exekuce obcí, které exekuce řeší samy, nebo používají soukromé exekutory  

Převod dovolené do dalšího roku – novinky od 1.1.2021

Kdy je možné převádět dovolenou a kdy se naopak musí vybrat v daném roce

Převádění nevyčerpané dovolené.

 • Převod do dalšího roku je možný pouze u dovolené nad 4 týdny.
 • Převod je možný pouze na základě písemné žádosti zaměstnance.
 • Žádosti nemusí zaměstnavatel vyhovět.

Modelové situace

 1. Zaměstnanec nemá nevyčerpanou dovolenou z roku 2020, v roce 2021 má nárok na 4 týdny dovolené, které nevyčerpal.  
  1.  Do konce roku 2021 musí dané 4 týdny vyčerpat, nelze převádět.
 1. Zaměstnanec nemá nevyčerpanou dovolenou z roku 2020, v roce 2021 má nárok na 5 týdnů dovolené, které nevyčerpal.
  1. Do roku 2022 může převést maximálně týden, pokud má více nevyčerpané dovolené, musí si ji vybrat v roce 2021.
 1. Zaměstnanec převádí z roku 2020 týden dovolené. V roce 2021 má nárok na 4 týdny dovolené. Vybral si celkem 4 týdny dovolené.
  1. Vybral si 4 týdny dovolené, jeden z roku 2020 a tři z roku 2021, zbývá mu týden dovolené. Tento týden lze převést do roku 2022, protože v roce 2021 zaměstnanec čerpal alespoň 4 týdny dovolené.
 1. Zaměstnance převádí z roku 2020 týden dovolené. V roce 2021 má nárok na 5 týdnů dovolené. Vybral si celkem 4 týdny dovolené.
  1. Vybral si 4 týdny dovolené, jeden z roku 2020 a tři z roku 2021, zbývají mu 2 týdny dovolené. Tyto dva týdny lze převést do roku 2022, protože v roce 2021 zaměstnanec čerpal alespoň 4 týdny dovolené

Výjimky

Zaměstnanec může převádět nevyčerpanou dovolenou i do limitu 4 týdnů ve dvou výjimkách:

 • Pokud nemohl dovolenou čerpat z důvodu dlouhodobých překážek na straně zaměstnance (nemoc, OČR, karanténa, mateřská či rodičovská dovolená……)
 • Pokud nemohl dovolenou čerpat z důvodu překážek na straně zaměstnavatele

Obě výjimky musí být detailně zpracovány vnitřní směrnicí zaměstnavatele

OSS – One Shop Stop prakticky

Zvláštní režim jednoho správního místa

Pro základní informace si prosím přečtete předešlý newsletter.

Prakticky

 • Na vystavenou fakturu uvedete DPH země koncového zákazníka a daň od něj vyberete.
 • Kvartálně se bude podávat daňové přiznání a částka se bude odvádět na český FÚ.
 • Daňově přiznání se musí podat do konce měsíce následujícího po konci kvartálu.  
 • Daň se vyčíslí v eurech za použití směnného kurzu posledního dne zdaňovacího období.
 • Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Daň se odvádí v eurech.  
 • Pokud za příslušné zdaňovací období poplatník neuskuteční žádné vybrané plnění, je povinen podat nulové daňové přiznání.

Registrace do OSS

 • Registrace je možná od 1.4.2021 na portálu Moje Daně
 • Registrace je možná ve třech režimech
  • Režim EU – sídlo v ČR, vývoz z ČR
  • Dovozní režim – sídlo v ČR, zboží odesíláno z jiného státu
  • Režim mimo EU – sídlo mimo EU

Podání daňové přiznání

 • Kvartálně se bude podávat daňové přiznání.
 • V daňovém přiznání se uvádí celkové plnění bez DPH (základ daně), typ plnění (služba nebo zboží), sazba daně členského státu místa spotřeby a vyčíslená výše DPH.    
 • Přiznání se podává výhradně elektronicky po přihlášení do portálu moje daně.
  • Vyberete si režim OSS.
  • Přihlásíte se do systému.
  • Zvolíte nové DAP.
  • Postupujete průvodcem, na první straně vyplníte identifikační údaje.
  • Na druhé stránce vyplníte příslušná plnění (země, typ, sazba, základ daně)
  • Na poslední straně je rekapitulace, včetně platebních údajů.
 • Daňové přiznání se přímo z portálu podá na FÚ pro Jihomoravský kraj.

Platba daně

 • Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Daň se platí v eurech na účet:
  • IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
  • BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
  • VS – bude vygenerován v rámci podání daňového přiznání

Obrázkový návod na vyplnění daňové přiznání naleznete na webu finanční správy.