Kurzarbeit – příspěvek v době částečné práce

1.7.2021 vešel v platnost aktualizovaný zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který mimo další novinky přináší i dlouho avizovaný kurzarbeit. Ten je součástí aktivní politiky zaměstnanosti a má pomoci zachovat pracovní místa při ohrožení ekonomiky ČR nebo jejího odvětví.

Příspěvek může být poskytován v době stanovené Vládou ČR na cílené území v rámci republiky, konkrétní zasažené odvětví, nebo na určitý okruh specifikovaných zaměstnanců. Nařízením Vlády se stanoví doba, po kterou bude Kurzarbeit aktivní, maximálně může být stanoven na 6 měsíců a následně prodloužen, vždy o 3 měsíce, na maximální délku jednoho roku.

Podmínky příspěvku

  • náhrady mzdy zaměstnanci je minimálně 80% průměrného výdělku
  • maximální výše příspěvku je 1,5 násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího
  • rozsah, po který není přidělována zaměstnanci práce je minimálně 20% a maximálně 80% pracovní doby – zaměstnanec může zůstat doma až 4 dny v týdnu
  • výše příspěvku je 80% náhrady, včetně zdravotního a sociálního pojištění
  • poskytovatelem je Úřad práce
  • zaměstnanec musí být zaměstnán minimálně 3 měsíce
  • zaměstnanci nemůže být ukončen pracovní poměr v době čerpání příspěvku a následně polovinu doby po kterou byl příspěvek čerpán, zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru
  • společnost nesmí měsíc před zahájením čerpání příspěvku, během jeho čerpání a rok po ukončení jeho čerpání předčasně splatit úvěr, vyplácet dividendy nebo mimořádné podíly na zisku

Kurzarbeit je ošetřen v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Hlava VII §120

Antivirus A prodloužen do konce října

Program pro podporu zaměstnanosti ANTIVIRUS A byl prodloužen do konce října 2021.

Jedná se o režim programu, kdy zaměstnavatel může žádat náhradu 80% z proplacené náhrady za nemoc svého zaměstnance, který je v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19.

Program ANTIVIRUS v režimu A

Zaměstnavatel může žádat náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci + odpovídající výši zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Výše příspěvku zůstává stejná, tedy 80%. uznatelných výdajů.