UKAS mění logo

UKAS, akreditační společnost se sídlem ve Velké Británii, mění své logo. ACM je držitelem akreditace UKAS a proto se tato změna odrazí i na našich dokumentech, vydaných certifikátech a především budou nová loga součástí balíčku, který od nás klient v rámci certifikace obdrží.

Nová loga budou všem našim klientům distribuována postupně v rámci jejich certifikačního cyklu.

Nové logo můžete vidět níže

Pro porovnání přidáváme staré logo, které již nebude UKAS nadále používat.

Zvláštní režim jednoho správního místa OSS – One Shop Stop

Zavedení změn platných od 1.7.2021 pro online prodejce a ostatní podnikatele, kteří dodávají
služby nebo zboží do jiných členských států koncovým spotřebitelům

O co se jedná

 • Zvláštní režim jednoho správního místa pro výběr DPH
 • Velmi zjednoduší výběr DPH pro obchodníky
 • Podnikatel si může vybrat, zda vstupují do režimu OSS, nebo může pokračovat v režimu, kdy je registrován k DPH v jednotlivých státech, kam vyváží

Koho se týká

 • Týká se prodejců zboží a služeb koncovým spotřebitelům (B2C) do členských států
 • Pokud podnikatel překročí za kalendářní rok (v současném nebo předcházejícím roce) 10 tisíc euro do všech členských států v součtu, registruje se do režimu OSS
 • DPH se bude odvádět jen v jednom státě, na speciálně stanovený FÚ (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.), ten následně DPH rozdělí a přepošle do příslušných zemí

Prakticky

 • Na vystavenou fakturu uvedete DPH země koncového zákazníka a daň od něj vyberete.
 • Kvartálně se bude podávat daňové přiznání a částka se bude odvádět na český FÚ, přiznání se musí podat do konce měsíce po konci kvartálu
 • Daň se vyčíslí v eurech za použití směnného kurzu posledního dne zdaňovacího období a je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Pokud za příslušné zdaňovací období poplatník neuskuteční žádné vybrané plnění, je povinen podat nulové daňové přiznání

Čeho se OSS netýká

Obchod s:

 • uměním
 • starožitnostmi
 • použitým zbožím
 • novými dopravními prostředky
 • nebo dodání zboží s instalací a montáží

Registrace do OSS

 • registrace je možná od 1.4.2021 na portálu Moje Daně
 • Registrace je možná ve třech režimech
  • Režim EU – sídlo v ČR, vývoz z ČR
  • Dovozní režim – sídlo v ČR, zboží odesíláno z jiného státu
  • Režim mimo EU – sídlo mimo EU

Zvláštní režim OSS zatím není v ČR řešen právní úpravou, další informace Vám brzy přineseme.