Standardy přispívají k ekonomickému růstu

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila průzkum ohledně norem a standardizace.

Dle oslovených firem, včetně malých a středních, standardizace a normy samotné významně přispívají k ekonomickému růstu a úspěchů v podnikání.

Průzkum ukázal růst HDP v severských státech a Velké Británie až o 28 % díky standardům. Až 66 % z oslovených firem odpovědělo, že díky normám se zvýšil jejich profit a 69 % oslovených společností si myslí, že standardizace měla pozitivní dopad na jejich podnikáni.

Certifikujte i Vaši společnost a staňte se úspěšnější díky standardům. Pro nezávaznou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Paušální daň

Jak platit paušální daň v roce 2021

  • Poplatník platí místo 3 záloh (Finanční úřad, Zdravotní pojišťovna, Sociální pojištění) jednu zálohu na příslušný FÚ.
  • Při splnění všech podmínek paušální daně není potřeba na konci období podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy.
  • Daň je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.
  • Daň se platí na příslušný účet FÚ s předčíslím 2866:
Finanční úřad pro Liberecký kraj  2866-77628461/0710  
Finanční úřad pro hlavní město Prahu    2866-77628031/0710  
  • Při platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo.
  • Daň za leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. 2. je sobota).
    • V únory je tedy potřeba zaplatit 2x – za leden a za únor celkem 10 938,- Kč
    • Další měsíce již bude pouze jedna platba za příslušný měsíc – 5 469,-

Záloha poplatníka v paušálním režimu činí v zálohovém období roku 2021 měsíčně částku 5 469 Kč splatnou do 20. dne v měsíci.