Pokračování programu ANTIVIRUS do 28.2.2022

Režim A

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • Týká se zaměstnanců v karanténě i covid pozitivní – na neschopence musí být uvedena karanténa, nebo musí zaměstnanec doložit, že byl pozitivní – lékařská zpráva, potvrzení hygienické stanice apod. 

Režim B

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Výše příspěvku

 • Režim A – 80% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 39 000,- Kč/ zaměstnanec
 • Režim B – 60% náhrady mzdy včetně odvodů – max. 29 000,- Kč/ zaměstnanec

 Podmínky pro nárok na kompenzace  

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody;
 • Zaměstnavatel nemá dluh vůči veřejným rozpočtům

Více informací a podrobný návod na vyplnění žádosti naleznete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/antivirus

Informace platné k 3. 12. 2021.

Vánoční uzavření kanceláře

Vážení obchodní partneři

Celý rok se pro vás snažíme poskytovat co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2021 byl velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, poskytovat co nejlepší péči a zajistit veškeré úlevy a dotace, které bylo možné získat. Pracovali jsme pro Vás neúnavně a vytrvale i přes omezení spojená s koronavirem.

V letošním roce Vánoční svátky poskytují možnost odpočinku pro nabrání nových sil a trávení chvil v kruhu rodinném. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář již v pátek 17. 12. 2021 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 3. 1. 2022.

Tímto vás prosíme o doručení všech dokladů k DPH za měsíc listopad nejdéle 10. 12., aby bylo možné je včas zpracovat. Poslední možné úpravy budou v pátek 17. 12., kdy budou všechny DPH a KH odevzdána.

V případě velmi nepravděpodobné situace, že vám bude doručena výzva do datové schránky, mějte prosím na paměti, že není potřeba ji hned otevírat. Naopak, zpráva je doručena fikcí až po deseti dnech. V takovémto případě nás prosím kontaktujte, situaci budeme neprodleně řešit. 

Samozřejmě pro vás budeme po celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.ro.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.

Samotestování ve firmách od 22.11.2021

Povinné testování se týká všech firem a OSVČ

Kdo testuje

 • Všichni zaměstnavatelé s minimálně jedním zaměstnancem počínaje 22.11. 2021
 • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní, počínaje 22.11.2021

Kdo se nemusí testovat

 • Zaměstnanci na home office, nebo zaměstnanci, kteří nepřijdou do styku s jinou osobou;
 • Osoby, které prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nemají příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní;
 • Očkované osoby proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci;
 • Neprovádí se ani u osob, které předloží negativní test provedený zdravotnickým pracovníkem v posledních 7 dnech.

Povinnosti zaměstnance

 • Zaměstnanec se musí testování podrobit, pokud odmítne, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost nahlásit na příslušném orgánu ochrany veřejného zdraví;
 • Pokud se zaměstnanec odmítne testování podrobit, je povinen nosit respirátor s minimálním filtrační účinností 94 %, dodržovat rozestup minimálně 1,5m od ostatních osob, stravovat se zcela samostatně;  
 • Pokud je zaměstnanec očkovaný, či prodělal onemocnění, je povinen tuto skutečnost zaměstnavateli doložit.

Ostatní povinnosti

 • Testovat se musí nejméně 1x za 7 dní
 • První testování zaměstnanců musí zaměstnavatel zajistit do 29.11.2021.
 • Všechny provedené testy se musí evidovat v rozsahu – jméno a datum provedení testu.
 • Stejné podmínky platí pro OSVČ;
 • Pokud není zaměstnanec přítomen v době plánovaného testování na pracovišti, test se provede ihned po jeho příchodu.

V případě pozitivního výsledku testu

 • Zaměstnanec je povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli;
 • Bezodkladně opustit pracoviště;
 • O výsledku testu informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, popřípadě svého registrujícího lékaře, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví.
 • Doba od pozitivního testu do potvrzení jeho výsledku je překážkou na straně zaměstnavatele.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN

Informace jsou platné k 22.11.2021

Milostivé léto – pomoc lidem v exekuci

Novela zákona č. 286/2021 Sb. Přináší novinku v podobě „Milostivého léta“, ta může pomoci velkému množství dlužníků v exekuci.

Platnost

 • Novinka je platná pouze po dobu třech měsíců.
 • Od 28.10.2021 do 28.1.2022
 • Dluh, přesněji jeho jistina, musí být zaplacen právě do 28.1.2022

Podmínky

 • Dluh musí být vůči veřejné správě
  • Česká republika
  • OSSZ
  • Zdravotní pojišťovny
  • Města, obce, územní celky
  • Český rozhlas nebo Česká televize – poplatky za rádio nebo TV
  • Dopravní podnik – pokuty v MHD
  • Technické služby
  • Nemocnice
  • Jiné společnosti, kde má stát nebo i město podíl – ČEZ
  • Atd.
 • Dlužník nesmí být v oddlužení
 • Lze uplatnit na exekuce vedené soudním exekutorem

Princip

 • Do konce období zaplatíte zbývají část jistiny (původní výše dluhu bez úroků, poplatků a jiných příslušenství dluhu), která již může být snížena o zaplacené splátky
 • Zaplatíte poplatek ve výši 907,50,- Kč za ukončení exekuce exekutorovi
 • Prokazatelně informovat exekutora o využití „Milostivého léta“
 • Ten poté musí dané peníze využít na zaplacení jistoty a exekuci ukončit
 • Tím bude tato exekuce ukončena a dluh nad původní jistinu bude smazán.

Výjimky

 • Nelze uplatnit na daňové exekuce u finančních úřadů, či celních úřadů
 • Nelze uplatnit na exekuce obcí, které exekuce řeší samy, nebo používají soukromé exekutory  

Převod dovolené do dalšího roku – novinky od 1.1.2021

Kdy je možné převádět dovolenou a kdy se naopak musí vybrat v daném roce

Převádění nevyčerpané dovolené.

 • Převod do dalšího roku je možný pouze u dovolené nad 4 týdny.
 • Převod je možný pouze na základě písemné žádosti zaměstnance.
 • Žádosti nemusí zaměstnavatel vyhovět.

Modelové situace

 1. Zaměstnanec nemá nevyčerpanou dovolenou z roku 2020, v roce 2021 má nárok na 4 týdny dovolené, které nevyčerpal.  
  1.  Do konce roku 2021 musí dané 4 týdny vyčerpat, nelze převádět.
 1. Zaměstnanec nemá nevyčerpanou dovolenou z roku 2020, v roce 2021 má nárok na 5 týdnů dovolené, které nevyčerpal.
  1. Do roku 2022 může převést maximálně týden, pokud má více nevyčerpané dovolené, musí si ji vybrat v roce 2021.
 1. Zaměstnanec převádí z roku 2020 týden dovolené. V roce 2021 má nárok na 4 týdny dovolené. Vybral si celkem 4 týdny dovolené.
  1. Vybral si 4 týdny dovolené, jeden z roku 2020 a tři z roku 2021, zbývá mu týden dovolené. Tento týden lze převést do roku 2022, protože v roce 2021 zaměstnanec čerpal alespoň 4 týdny dovolené.
 1. Zaměstnance převádí z roku 2020 týden dovolené. V roce 2021 má nárok na 5 týdnů dovolené. Vybral si celkem 4 týdny dovolené.
  1. Vybral si 4 týdny dovolené, jeden z roku 2020 a tři z roku 2021, zbývají mu 2 týdny dovolené. Tyto dva týdny lze převést do roku 2022, protože v roce 2021 zaměstnanec čerpal alespoň 4 týdny dovolené

Výjimky

Zaměstnanec může převádět nevyčerpanou dovolenou i do limitu 4 týdnů ve dvou výjimkách:

 • Pokud nemohl dovolenou čerpat z důvodu dlouhodobých překážek na straně zaměstnance (nemoc, OČR, karanténa, mateřská či rodičovská dovolená……)
 • Pokud nemohl dovolenou čerpat z důvodu překážek na straně zaměstnavatele

Obě výjimky musí být detailně zpracovány vnitřní směrnicí zaměstnavatele

OSS – One Shop Stop prakticky

Zvláštní režim jednoho správního místa

Pro základní informace si prosím přečtete předešlý newsletter.

Prakticky

 • Na vystavenou fakturu uvedete DPH země koncového zákazníka a daň od něj vyberete.
 • Kvartálně se bude podávat daňové přiznání a částka se bude odvádět na český FÚ.
 • Daňově přiznání se musí podat do konce měsíce následujícího po konci kvartálu.  
 • Daň se vyčíslí v eurech za použití směnného kurzu posledního dne zdaňovacího období.
 • Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Daň se odvádí v eurech.  
 • Pokud za příslušné zdaňovací období poplatník neuskuteční žádné vybrané plnění, je povinen podat nulové daňové přiznání.

Registrace do OSS

 • Registrace je možná od 1.4.2021 na portálu Moje Daně
 • Registrace je možná ve třech režimech
  • Režim EU – sídlo v ČR, vývoz z ČR
  • Dovozní režim – sídlo v ČR, zboží odesíláno z jiného státu
  • Režim mimo EU – sídlo mimo EU

Podání daňové přiznání

 • Kvartálně se bude podávat daňové přiznání.
 • V daňovém přiznání se uvádí celkové plnění bez DPH (základ daně), typ plnění (služba nebo zboží), sazba daně členského státu místa spotřeby a vyčíslená výše DPH.    
 • Přiznání se podává výhradně elektronicky po přihlášení do portálu moje daně.
  • Vyberete si režim OSS.
  • Přihlásíte se do systému.
  • Zvolíte nové DAP.
  • Postupujete průvodcem, na první straně vyplníte identifikační údaje.
  • Na druhé stránce vyplníte příslušná plnění (země, typ, sazba, základ daně)
  • Na poslední straně je rekapitulace, včetně platebních údajů.
 • Daňové přiznání se přímo z portálu podá na FÚ pro Jihomoravský kraj.

Platba daně

 • Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 • Daň se platí v eurech na účet:
  • IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
  • BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
  • VS – bude vygenerován v rámci podání daňového přiznání

Obrázkový návod na vyplnění daňové přiznání naleznete na webu finanční správy.

Daňový doklad a jeho náležitosti

Daňový doklad je písemnost, která splňuje náležitosti uvedené v zákoně o DPH. Může být v listinné i elektronické podobě. Za správnost odpovídá ten, kdo doklad vystavuje, povinnost vystavit daňový doklad je do 15 dnů ode dne, kdy nastala povinnost přiznat daň.

Plnit všechny níže uvedené požadavky je důležité při vystavování dokladů, stejně tak při jejich přijímání. Uplatnit odpočet DPH je možné pouze na základě dokladu, který splňuje požadavky dané zákonem.     

Rozlišujeme dva druhy daňových dokladů

 • zjednodušený daňový doklad – ten je možné vystavit, pokud nepřesáhne 10 000,- Kč (včetně DPH)
 • běžný daňový doklad – ten je možné vystavit vždy, ale pokud částka přesáhne 10 000,- musí být vystaven právě tento doklad se všemi jeho náležitostmi

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

 • Identifikační údaje prodávajícího – jméno/název společnosti, adresu sídla
 • IČO a DIČ prodávajícího
 • Evidenční číslo dokladu
 • Předmět plnění – zboží/služba, název, množství, ….
 • Datum vystavení dokladu
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Cena včetně DPH
 • Sazba DPH

Náležitosti běžného daňového dokladu

 • Všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu a navíc
 • Identifikační údaje kupujícího – jméno/název společnosti, adresu sídla
 • IČO a DIČ kupujícího
 • Vyčíslený základ DPH (jednotková cena bez DPH)
 • Výše DPH, sazba DPH

Náležitosti daňového dokladu upravuje Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., § 29 – §30                                      

Kurzarbeit – příspěvek v době částečné práce

1.7.2021 vešel v platnost aktualizovaný zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který mimo další novinky přináší i dlouho avizovaný kurzarbeit. Ten je součástí aktivní politiky zaměstnanosti a má pomoci zachovat pracovní místa při ohrožení ekonomiky ČR nebo jejího odvětví.

Příspěvek může být poskytován v době stanovené Vládou ČR na cílené území v rámci republiky, konkrétní zasažené odvětví, nebo na určitý okruh specifikovaných zaměstnanců. Nařízením Vlády se stanoví doba, po kterou bude Kurzarbeit aktivní, maximálně může být stanoven na 6 měsíců a následně prodloužen, vždy o 3 měsíce, na maximální délku jednoho roku.

Podmínky příspěvku

 • náhrady mzdy zaměstnanci je minimálně 80% průměrného výdělku
 • maximální výše příspěvku je 1,5 násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího
 • rozsah, po který není přidělována zaměstnanci práce je minimálně 20% a maximálně 80% pracovní doby – zaměstnanec může zůstat doma až 4 dny v týdnu
 • výše příspěvku je 80% náhrady, včetně zdravotního a sociálního pojištění
 • poskytovatelem je Úřad práce
 • zaměstnanec musí být zaměstnán minimálně 3 měsíce
 • zaměstnanci nemůže být ukončen pracovní poměr v době čerpání příspěvku a následně polovinu doby po kterou byl příspěvek čerpán, zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru
 • společnost nesmí měsíc před zahájením čerpání příspěvku, během jeho čerpání a rok po ukončení jeho čerpání předčasně splatit úvěr, vyplácet dividendy nebo mimořádné podíly na zisku

Kurzarbeit je ošetřen v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Hlava VII §120

Antivirus A prodloužen do konce října

Program pro podporu zaměstnanosti ANTIVIRUS A byl prodloužen do konce října 2021.

Jedná se o režim programu, kdy zaměstnavatel může žádat náhradu 80% z proplacené náhrady za nemoc svého zaměstnance, který je v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19.

Program ANTIVIRUS v režimu A

Zaměstnavatel může žádat náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci + odpovídající výši zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Výše příspěvku zůstává stejná, tedy 80%. uznatelných výdajů.

UKAS mění logo

UKAS, akreditační společnost se sídlem ve Velké Británii, mění své logo. ACM je držitelem akreditace UKAS a proto se tato změna odrazí i na našich dokumentech, vydaných certifikátech a především budou nová loga součástí balíčku, který od nás klient v rámci certifikace obdrží.

Nová loga budou všem našim klientům distribuována postupně v rámci jejich certifikačního cyklu.

Nové logo můžete vidět níže

Pro porovnání přidáváme staré logo, které již nebude UKAS nadále používat.