Mimořádné odpisy v roce 2023

Novela zákona počítá s pokračováním mimořádných odpisů v roce 2023.

Jedná se o majetek z první nebo druhé odpisové skupiny pořízený v roce 2022 nebo 2023.

Majetek první odpisové skupiny bude možné odepsat za 12 měsíců namísto od standartních 3 let. Odpisy jsou rovnoměrné po celou dobu odepisování (vstupní cena se vydělí 12).

Majetek druhé odpisové skupiny bude možné odepsat za 24 měsíců namísto 5 let. V prvních 12 měsících se odepíše 60% a zbylých 40% se odepíše v druhém roce odepisování.

Vybrané podmínky

 • Majetek je nový a poplatník je prvním odepisovatelem.
 • Mimořádné odpisy nelze přerušit.
 • Odpisy musí být zahájeny v měsíce následujícím po měsíce zařazení majetku.
 • Majetek odepisovaný mimořádnými odpisy není možné technicky zhodnotit. Technické zhodnocení se zařadí jako samostatná položka do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se samostatně.

Paušální daň v roce 2023

Novela zákona mimo zvýšení limitu pro registraci k DPH obsahuje i další novinky. Jednou z nich je i zvýšení limitu pro možnost využití paušální daně.

Nový limit paušální daně.

Do paušální daně se může přihlásit pouze OSVČ, která není plátcem DPH, proto se zvýšením limitu pro registraci k DPH na dva milionu korun souvisí i nový limit pro možnost využití paušální daně.

Nová pásma paušální daně

Pásmo závisí na příjmech, ale i výdajovém paušálu.

1.pásmo

 • Pro příjmy do 1 milionu bez rozdílů výdajového paušálu.
 • Pro příjmy do 1,5 milionu a 60% výdajovým paušálem.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 80% výdajovým paušálem.

2.pásmo

 • Pro příjmy do 1,5 milionu a nižším výdajovým paušálem, než 60%.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 60% výdajovým paušálem.

3.pásmo

 • Pro ostatní případy – příjmy do 2 milionů s nižším výdajovým paušálem než 60%.

Využití paušální daně je dobrovolné a podléhá dalším podmínkám.

Nový limit pro DPH od roku 2023

Sněmovna schválila návrh zákona, který počítá se změnou limitu pro registraci DPH s platností od 1. ledna 2023. S velkou mírou pravděpodobností tento zákon bude schválen a začne platit. Zde se shrneme základní novinky.

Nový limit 2 mil. Kč

Současný limit pro registraci k DPH je obrat 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců po sobe jdoucích. Není to tedy za kalendářní rok.

Novela počítá se zvýšením tohoto limitu právě na 2 mil. Kč. Nadále platí, že obrat je za posledních 12 měsíců.

Návrh také myslí na ty, kteří mají obrat právě nad 1 mil. Kč, ale nižší než 2 mil. Kč. Těm by mělo být umožněno se z DPH odhlásit.

Novela zákona nyní musí být schválena v senátu, následně podepsána prezidentem ČR a vydána ve sbírce zákonů.

Vánoční uzavření kanceláře

Vážení obchodní přátelé

Celý rok se pro vás snažíme poskytovat co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2022 byl opět velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, Vám poskytovat co nejlepší péči. Pracovali jsme pro Vás neúnavně a vytrvale a snažíme se plnit Vaše přání, často i mimo naše standardní služby.   

I letos bychom rádi využili Vánoční svátky k odpočinku a načerpání nových sil, tak abychom i nadále plnili všechna Vaše přání a požadavky. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář ve středu 21. 12. 2022 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 2. 1. 2023.

Tímto vás prosíme o doručení všech dokladů k DPH za měsíc listopad do 9. 12., aby bylo možné je včas zpracovat. Rádi bychom vše zpracovali do pátku 16.12.2022. Poslední možné úpravy budou v pondělí a úterý 19.12, kdy budou všechna DPH a KH odeslána.

Samozřejmě pro vás budeme po celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.ro.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.

POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Příspěvek na vzdělávání

 • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné) – nutné realizovat výběrové řízení
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.
 • Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Specifika:

 • U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi).
 • Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ)
 • 1 vzdělávací aktivita = 1 žádost 
 • Minimální délka kurz je 40 hodin a účast 80%

Výše podpory:

 • Maximálně 500 000 Kč měsíčně, 6 mil. Kč za rok
 • Maximálně 198 Kč / hodina / zaměstnanec; 33 000 Kč měsíčně

Způsobilé výdaje:

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných),
 • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Detaily naleznete v podmínkách výzvy.

Zvýšení stravenkového paušálu a cestovních náhrad od 20.8.2022

V reakci na inflaci a zdražování potravin, došlo s platností od 20.8.2022 ke zvýšení cestovních náhrad, stravenkového paušálu a byla vyhlášena nová cena PHM za benzin s oktanovým číslem 98.

V tabulce níže naleznete výše stravného do 20.8 a nové, zvýšené stravné od 20.8.2022  

Pracovní cestyDo 19.8.Od 20.8.
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,70- Kč4,70,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin99,- Kč120.- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin151,- Kč181,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin237,- Kč284,- Kč

Toto zvýšení má přímý vliv na stravenkový paušál, ten může být stanoven do výše 70% horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného. Od 20.8.2022 tedy 99,40.- Kč

Vyhlášené ceny PHM se měnili tento rok již několikrát, zde jsou aktuálně platné ceny od 20.8.2022 včetně nové ceny za benzin s oktanovým číslem 98.

Ceny PHM 2022
Benzin s oktanovým číslem 9544,50 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9851,40 – Kč
Motorová nafta (diesel)47,10,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh6- Kč

Registrace k DPH

Registrace k DPH

Registrace k DPH může nastat ze dvou důvodů:

 • Prvním je překročení obratu (všechny příjmy) stanoveným zákonem (2022–1 milion, 2023–2 miliony Kč) za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoli tedy za kalendářní rok.
 • Druhý je dobrovolná registrace k DPH.  

Co si připravit k registraci

 • Základní identifikační údaje – IČO, DIČ, jméno, sídlo,
 • Číslo účtu – tento účet bude zveřejněn a pouze na zveřejněný účet je možné přijímat platby za faktury s DPH, stejně tak je nutné z tohoto účtu DPH platit finančnímu úřadu. Je možné zveřejnit více účtů.
 • Potvrzení o vedení účtu – toto potvrzení vám vydá banka, případně je možné ho přímo stáhnout v internetovém bankovnictví. Dokládá se tím FÚ, že účet je skutečně váš.

Registrace z důvodu překročení obratu

 • Máte povinnost registrovat se do 15 dnů po skončení měsíce, kdy došlo k překročení obratu. Plátcem DPH se stáváte počínaje měsícem následujícím po podání registrace.
  • Tedy pokud v listopadu překročíte obrat, do 15. prosince se registrujete a od 1. ledna jste plátci DPH.
 • K registraci je kromě dokladů uvedených výše nutné doložit obraty za 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy máte povinnost se registrovat. Obraty si připravte za každý měsíc samostatně.   

Dobrovolná registrace

 • V některých případech může být výhodnější požádat o dobrovolnou registraci.
 • V tomto případě je nutné k registraci, kromě dokladů uvedených výše, přiložit stručný podnikatelský záměr a předpokládané obraty.  

Formulář je možné na FÚ podat pouze v elektronické formě.

S celou registrací Vám rádi pomůžeme.                

Novela silniční daně platná zpětně od 1.1.2022

Zákon č. 142/2022 Sb. upravuje silniční daň za zdaňovací období 2022. Největší změny přinášíme níže.

Předmět daně

Nově jsou předmětem daně pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla O3 a O4.

 • N2 – nákladní automobil převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • N3 – nákladní automobil převyšující 12 tun
 • O3 – přípojná vozidla převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • O4 – přípojná vozidla převyšující 10 tun

Výše daně

 • U nákladních vozidel výše daně záleží na počtu náprav a maximální povolené hmotnosti – viz příloha zákona o silniční dani
 • U přípojných vozidel s největší povolenou hmotností do 12 t je silniční daň nulová, s hmotností převyšující 12 t je to 3 600,- Kč
 • Vozidla, která jsou předmětem daně, ale daň je nulová se do přiznání neuvádí.

Poplatník

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily již nejsou předmětem daně.

Daňové přiznání a zálohy

 • Daňové přiznání se podává do 31.1. kalendářního roku následujícím po zdaňovacím období (kalendářní rok)
 • Pokud je daň nižší než 100.- Kč, neplatí se
 • Nově se neplatí zálohy.

Již uhrazené zálohy

 • Zálohy zaplacené v roce 2022 jsou přeplatkem na dani. Lze požádat o jejich vrácení, či převedení na jinou daň.

Podrobnější informace zde.

Změna vyhlášených cen PHM

S platností od 14.5.2022 se mění výše vyhlášených cen PHM používaných pro výpočet cestovních náhrad. Vyhláška .č 116/2022 Sb. tak reaguje na prudký růst cen.

Nové ceny PHM

 • Benzin 95 oktanů – 44,50,- Kč
 • Motorová nafta – 47,10,- Kč

Ke změně ceny za 1 kilowatthodinu došlo již v v březnu letošního roku a to na 6,- Kč.

Cena za benzin 98 oktanů se nemění a zůstává tedy 40,50,- Kč.