Zálohové faktury a daňový doklad k přijaté platbě

Zálohová faktura

 • Zálohová faktura, proforma faktura, výzva k platbě, atd – vše označuje zálohovou fakturu.
 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem a neslouží jako podklad v účetnictví.
 • Výhodou je, že do zaplacení zálohové faktury se nemusí odvádět DPH.

Vystavení zálohové faktury a náležitosti

 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem, nemá tedy předepsané náležitosti.
 • Pouze nesmí obsahovat datum zdanitelného plnění.
 • Měla by obsahovat:
  • Identifikaci obou stran,
  • Datum vystavení,
  • Datum splatnosti,
  • Popis objednaného zboží či služby.

Zaplacená zálohová faktura

 • Po zaplacení zálohové faktury (v případě plátce DPH) vzniká povinnost vystavit Daňový doklad k přijaté platbě.
 • Datum zdanitelného plnění tohoto dokladu je shodné s datem úhrady této faktury
 • Platbou vzniká povinnost přiznat DPH.
 • Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) podléhají speciálnímu režimu – nevystavuje se daňový doklad k přijaté platbě.  

Finální faktura  

 • Po dodání zboží, či poskytnutí služby vystavíme standardní fakturu, kde bude záloha odečtena, a to včetně DPH.

Stravenky a stravenkový paušál v roce 2023

Stravné 2023

Tuzemské stravné v roce 2023 pro soukromou sféru:

 • Délka pracovní cesty 5–12 hodin – 129,- Kč
 • Délka pracovní cesty 12–18 hodin – 196,- Kč
 • Délka pracovní cesty 18 hodin a déle – 307,- Kč

Stravenky 2023

Maximální daňově uznatelný náklad zaměstnavatele: 107,10,- Kč

Optimální cena stravenky je tedy 194,73,- Kč

Stravenkový paušál 2023

Počítá se jako 70 % z maximální hodnoty stravného na jednodenní pracovní cestě v délce do 12 hodin.

 • Maximální hodnota stravného je 153,- Kč
 • 70 % – 107,10,- Kč

Maximální daňově uznatelný stravenkový paušál v roce 2023 činní 107,10,- Kč.  

Důležité údaje a data pro rok 2023

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2023.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2023 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Mimořádné odpisy v roce 2023

Novela zákona počítá s pokračováním mimořádných odpisů v roce 2023.

Jedná se o majetek z první nebo druhé odpisové skupiny pořízený v roce 2022 nebo 2023.

Majetek první odpisové skupiny bude možné odepsat za 12 měsíců namísto od standartních 3 let. Odpisy jsou rovnoměrné po celou dobu odepisování (vstupní cena se vydělí 12).

Majetek druhé odpisové skupiny bude možné odepsat za 24 měsíců namísto 5 let. V prvních 12 měsících se odepíše 60% a zbylých 40% se odepíše v druhém roce odepisování.

Vybrané podmínky

 • Majetek je nový a poplatník je prvním odepisovatelem.
 • Mimořádné odpisy nelze přerušit.
 • Odpisy musí být zahájeny v měsíce následujícím po měsíce zařazení majetku.
 • Majetek odepisovaný mimořádnými odpisy není možné technicky zhodnotit. Technické zhodnocení se zařadí jako samostatná položka do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se samostatně.

Paušální daň v roce 2023

Novela zákona mimo zvýšení limitu pro registraci k DPH obsahuje i další novinky. Jednou z nich je i zvýšení limitu pro možnost využití paušální daně.

Nový limit paušální daně.

Do paušální daně se může přihlásit pouze OSVČ, která není plátcem DPH, proto se zvýšením limitu pro registraci k DPH na dva milionu korun souvisí i nový limit pro možnost využití paušální daně.

Nová pásma paušální daně

Pásmo závisí na příjmech, ale i výdajovém paušálu.

1.pásmo

 • Pro příjmy do 1 milionu bez rozdílů výdajového paušálu.
 • Pro příjmy do 1,5 milionu a 60% výdajovým paušálem.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 80% výdajovým paušálem.

2.pásmo

 • Pro příjmy do 1,5 milionu a nižším výdajovým paušálem, než 60%.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 60% výdajovým paušálem.

3.pásmo

 • Pro ostatní případy – příjmy do 2 milionů s nižším výdajovým paušálem než 60%.

Využití paušální daně je dobrovolné a podléhá dalším podmínkám.

Nový limit pro DPH od roku 2023

Sněmovna schválila návrh zákona, který počítá se změnou limitu pro registraci DPH s platností od 1. ledna 2023. S velkou mírou pravděpodobností tento zákon bude schválen a začne platit. Zde se shrneme základní novinky.

Nový limit 2 mil. Kč

Současný limit pro registraci k DPH je obrat 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců po sobe jdoucích. Není to tedy za kalendářní rok.

Novela počítá se zvýšením tohoto limitu právě na 2 mil. Kč. Nadále platí, že obrat je za posledních 12 měsíců.

Návrh také myslí na ty, kteří mají obrat právě nad 1 mil. Kč, ale nižší než 2 mil. Kč. Těm by mělo být umožněno se z DPH odhlásit.

Novela zákona nyní musí být schválena v senátu, následně podepsána prezidentem ČR a vydána ve sbírce zákonů.

Vánoční uzavření kanceláře

Vážení obchodní přátelé

Celý rok se pro vás snažíme poskytovat co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2022 byl opět velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, Vám poskytovat co nejlepší péči. Pracovali jsme pro Vás neúnavně a vytrvale a snažíme se plnit Vaše přání, často i mimo naše standardní služby.   

I letos bychom rádi využili Vánoční svátky k odpočinku a načerpání nových sil, tak abychom i nadále plnili všechna Vaše přání a požadavky. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář ve středu 21. 12. 2022 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 2. 1. 2023.

Tímto vás prosíme o doručení všech dokladů k DPH za měsíc listopad do 9. 12., aby bylo možné je včas zpracovat. Rádi bychom vše zpracovali do pátku 16.12.2022. Poslední možné úpravy budou v pondělí a úterý 19.12, kdy budou všechna DPH a KH odeslána.

Samozřejmě pro vás budeme po celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.ro.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.

POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Příspěvek na vzdělávání

 • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné) – nutné realizovat výběrové řízení
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.
 • Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Specifika:

 • U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi).
 • Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ)
 • 1 vzdělávací aktivita = 1 žádost 
 • Minimální délka kurz je 40 hodin a účast 80%

Výše podpory:

 • Maximálně 500 000 Kč měsíčně, 6 mil. Kč za rok
 • Maximálně 198 Kč / hodina / zaměstnanec; 33 000 Kč měsíčně

Způsobilé výdaje:

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných),
 • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Detaily naleznete v podmínkách výzvy.

Zvýšení stravenkového paušálu a cestovních náhrad od 20.8.2022

V reakci na inflaci a zdražování potravin, došlo s platností od 20.8.2022 ke zvýšení cestovních náhrad, stravenkového paušálu a byla vyhlášena nová cena PHM za benzin s oktanovým číslem 98.

V tabulce níže naleznete výše stravného do 20.8 a nové, zvýšené stravné od 20.8.2022  

Pracovní cestyDo 19.8.Od 20.8.
Náhrada za 1km za použití soukromého, osobního vozidla4,70- Kč4,70,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 5-12 hodin99,- Kč120.- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty 12-18 hodin151,- Kč181,- Kč
Sazba tuzemské stravné – délka služební cesty nad 18 hodin237,- Kč284,- Kč

Toto zvýšení má přímý vliv na stravenkový paušál, ten může být stanoven do výše 70% horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného. Od 20.8.2022 tedy 99,40.- Kč

Vyhlášené ceny PHM se měnili tento rok již několikrát, zde jsou aktuálně platné ceny od 20.8.2022 včetně nové ceny za benzin s oktanovým číslem 98.

Ceny PHM 2022
Benzin s oktanovým číslem 9544,50 – Kč
Benzin s oktanovým číslem 9851,40 – Kč
Motorová nafta (diesel)47,10,- Kč
Elektřina – cena za 1 kWh6- Kč