Vyhlášena cena nafty od 1.7.2023

Od 1.7.2023 se mění vyhlášena cena za 1 litr motorové nafty pro účely cestovních náhrad.

Nová hodnota je 34,40 Kč

Nahrazuje se tak dosavadní hodnota 44,10 Kč za litr.

ForeFront Certification

S radostí oznamujeme, že se naše společnost stala hrdým partnerem přední certifikační společnosti s globálním dosahem ForeFront Certification ltd. Tato spolupráce posílí naši schopnost poskytovat vám nejvyšší standardy a kvalitu v našich službách.

Certifikace je důležitým prvkem moderního světa podnikání. Pomáhá zajišťovat, že vaše společnost splňuje mezinárodně uznávané normy a standardy v oblastech jako kvalita, bezpečnost, životní prostředí a další. Spolupráce s tímto respektovaným certifikačním partnerem nám umožňuje nabízet vám pouze ty nejlepší služby.

Vzhledem k globálnímu dosahu ForeFront Certification ltd. budeme schopni působit s jistotou a důvěrou po celém světě. Síť partnerů a odborníků zajišťuje, že jsme schopni přistupovat k nejnovějším poznatkům a technologiím ve světě obchodu a průmyslu. Tím se zvětšuje naše kapacita neustále se rozvíjet a inovovat, abychom vám mohli přinášet inovativní a konkurenceschopné řešení.

Pro nás je tato spolupráce důležitým milníkem, který nás motivuje k dalšímu zdokonalování našich procesů a poskytovaných služeb. Jsme si vědomi, že vaše důvěra a spokojenost jsou základem našeho úspěchu, a naše partnerství s certifikační společností ForeFront Certification ltd. je dalším důkazem našeho závazku k vám.

Věříme, že tato nová etapa našeho podnikání přinese mnoho výhod pro naše zákazníky a partnery. Budeme se nadále snažit překračovat očekávání a vybírat nejlepší cesty, které přinášejí vzájemný prospěch všem zúčastněným stranám.

Děkujeme vám za vaši podporu a důvěru, kterou jste nám vložili. Společně se těšíme na budoucí úspěchy a další společné projekty.

Zálohové faktury a daňový doklad k přijaté platbě

Zálohová faktura

 • Zálohová faktura, proforma faktura, výzva k platbě, atd – vše označuje zálohovou fakturu.
 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem a neslouží jako podklad v účetnictví.
 • Výhodou je, že do zaplacení zálohové faktury se nemusí odvádět DPH.

Vystavení zálohové faktury a náležitosti

 • Zálohová faktura není daňovým ani účetním dokladem, nemá tedy předepsané náležitosti.
 • Pouze nesmí obsahovat datum zdanitelného plnění.
 • Měla by obsahovat:
  • Identifikaci obou stran,
  • Datum vystavení,
  • Datum splatnosti,
  • Popis objednaného zboží či služby.

Zaplacená zálohová faktura

 • Po zaplacení zálohové faktury (v případě plátce DPH) vzniká povinnost vystavit Daňový doklad k přijaté platbě.
 • Datum zdanitelného plnění tohoto dokladu je shodné s datem úhrady této faktury
 • Platbou vzniká povinnost přiznat DPH.
 • Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge) podléhají speciálnímu režimu – nevystavuje se daňový doklad k přijaté platbě.  

Finální faktura  

 • Po dodání zboží, či poskytnutí služby vystavíme standardní fakturu, kde bude záloha odečtena, a to včetně DPH.

Stravenky a stravenkový paušál v roce 2023

Stravné 2023

Tuzemské stravné v roce 2023 pro soukromou sféru:

 • Délka pracovní cesty 5–12 hodin – 129,- Kč
 • Délka pracovní cesty 12–18 hodin – 196,- Kč
 • Délka pracovní cesty 18 hodin a déle – 307,- Kč

Stravenky 2023

Maximální daňově uznatelný náklad zaměstnavatele: 107,10,- Kč

Optimální cena stravenky je tedy 194,73,- Kč

Stravenkový paušál 2023

Počítá se jako 70 % z maximální hodnoty stravného na jednodenní pracovní cestě v délce do 12 hodin.

 • Maximální hodnota stravného je 153,- Kč
 • 70 % – 107,10,- Kč

Maximální daňově uznatelný stravenkový paušál v roce 2023 činní 107,10,- Kč.  

Důležité údaje a data pro rok 2023

Připravili jsme pro Vás stručný přehled nejdůležitějších dat a částek pro podnikatele a OSVČ v roce 2023.

Najdete zde kurzy měn, vybrané hodnoty důležité pro OSVČ (minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění), základní částky týkající se pracovních cest, ceny PHM, nové částky zaručené mzdy v roce 2023 včetně příkladů, které pracovní pozice spadají do které skupiny a splatnost nejdůležitějších daní. 

Mimořádné odpisy v roce 2023

Novela zákona počítá s pokračováním mimořádných odpisů v roce 2023.

Jedná se o majetek z první nebo druhé odpisové skupiny pořízený v roce 2022 nebo 2023.

Majetek první odpisové skupiny bude možné odepsat za 12 měsíců namísto od standartních 3 let. Odpisy jsou rovnoměrné po celou dobu odepisování (vstupní cena se vydělí 12).

Majetek druhé odpisové skupiny bude možné odepsat za 24 měsíců namísto 5 let. V prvních 12 měsících se odepíše 60% a zbylých 40% se odepíše v druhém roce odepisování.

Vybrané podmínky

 • Majetek je nový a poplatník je prvním odepisovatelem.
 • Mimořádné odpisy nelze přerušit.
 • Odpisy musí být zahájeny v měsíce následujícím po měsíce zařazení majetku.
 • Majetek odepisovaný mimořádnými odpisy není možné technicky zhodnotit. Technické zhodnocení se zařadí jako samostatná položka do příslušné odpisové skupiny a odepisuje se samostatně.

Paušální daň v roce 2023

Novela zákona mimo zvýšení limitu pro registraci k DPH obsahuje i další novinky. Jednou z nich je i zvýšení limitu pro možnost využití paušální daně.

Nový limit paušální daně.

Do paušální daně se může přihlásit pouze OSVČ, která není plátcem DPH, proto se zvýšením limitu pro registraci k DPH na dva milionu korun souvisí i nový limit pro možnost využití paušální daně.

Nová pásma paušální daně

Pásmo závisí na příjmech, ale i výdajovém paušálu.

1.pásmo

 • Pro příjmy do 1 milionu bez rozdílů výdajového paušálu.
 • Pro příjmy do 1,5 milionu a 60% výdajovým paušálem.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 80% výdajovým paušálem.

2.pásmo

 • Pro příjmy do 1,5 milionu a nižším výdajovým paušálem, než 60%.
 • Pro příjmy do 2 milionů a 60% výdajovým paušálem.

3.pásmo

 • Pro ostatní případy – příjmy do 2 milionů s nižším výdajovým paušálem než 60%.

Využití paušální daně je dobrovolné a podléhá dalším podmínkám.

Nový limit pro DPH od roku 2023

Sněmovna schválila návrh zákona, který počítá se změnou limitu pro registraci DPH s platností od 1. ledna 2023. S velkou mírou pravděpodobností tento zákon bude schválen a začne platit. Zde se shrneme základní novinky.

Nový limit 2 mil. Kč

Současný limit pro registraci k DPH je obrat 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců po sobe jdoucích. Není to tedy za kalendářní rok.

Novela počítá se zvýšením tohoto limitu právě na 2 mil. Kč. Nadále platí, že obrat je za posledních 12 měsíců.

Návrh také myslí na ty, kteří mají obrat právě nad 1 mil. Kč, ale nižší než 2 mil. Kč. Těm by mělo být umožněno se z DPH odhlásit.

Novela zákona nyní musí být schválena v senátu, následně podepsána prezidentem ČR a vydána ve sbírce zákonů.

Vánoční uzavření kanceláře

Vážení obchodní přátelé

Celý rok se pro vás snažíme poskytovat co nejkvalitnější služby, což znamená i dodržování všech zákonem stanovených termínů. Rok 2022 byl opět velmi náročný, snažili jsme se a nadále se snažíme, Vám poskytovat co nejlepší péči. Pracovali jsme pro Vás neúnavně a vytrvale a snažíme se plnit Vaše přání, často i mimo naše standardní služby.   

I letos bychom rádi využili Vánoční svátky k odpočinku a načerpání nových sil, tak abychom i nadále plnili všechna Vaše přání a požadavky. Proto jsme se rozhodli uzavřít kancelář ve středu 21. 12. 2022 a znovu ji pro vás otevřít v novém roce v pondělí 2. 1. 2023.

Tímto vás prosíme o doručení všech dokladů k DPH za měsíc listopad do 9. 12., aby bylo možné je včas zpracovat. Rádi bychom vše zpracovali do pátku 16.12.2022. Poslední možné úpravy budou v pondělí a úterý 19.12, kdy budou všechna DPH a KH odeslána.

Samozřejmě pro vás budeme po celé volno na telefonu či emailu a v případě naléhavých situací není problém nás kontaktovat.

Děkujeme

Za celý tým ACM Czech, s.ro.

Ing. Vladimír Žďárský

ACM Czech, s.r.o.