Antivirus A prodloužen do konce října

Program pro podporu zaměstnanosti ANTIVIRUS A byl prodloužen do konce října 2021.

Jedná se o režim programu, kdy zaměstnavatel může žádat náhradu 80% z proplacené náhrady za nemoc svého zaměstnance, který je v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19.

Program ANTIVIRUS v režimu A

Zaměstnavatel může žádat náhradu mzdy vyplacenou zaměstnanci + odpovídající výši zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Výše příspěvku zůstává stejná, tedy 80%. uznatelných výdajů.