Samotestování ve firmách II

Povinné testování se týká všech firem a OSVČ
Kdo testuje

Kdo se nemusí testovat

Návod na samotestování:

  1. Na webu MZČR si vyberete dodavatele se schválenou výjimkou pro dodávání antigenních testů
  2. Testy zakoupíte standartním způsobem, ideálně přímo od distributora, případně menší množství je možné zakoupit v lékárnách
  3. Testů se účastní relevantní zaměstnanci
  4. Na pracovišti vyčleníte vhodný prostor, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců, zaměstnance přidělené k testování vybavíte OOP – respirátor FFP2, ochranné brýle a rukavic.
  5. Výsledek testu zaznamenáte do přehledu o provedených testech – ke stažení
  6. V případě pozitivního testu zaměstnanec okamžitě opustí pracoviště a kontaktuje zaměstnavatele, kontaktujete závodního lékaře/ svého obvodního lékaře/příslušnou hygienu a budete se řídit jejich pokyny
  7. použitými testy se zachází dle speciální metodiky MŽP, vložíte je do černého igelitového pytle o minimální tloušťce 0,2 mm, případně použijete pytlů více, pytel zavážete, vnější povrch ošetříte desinfekcí a odložíte do nádoby na sběr komunálního odpadu, pytel nesmí být odložen vedle nádoby, pytel se vyhazuje okamžitě po naplnění, nejdéle 24 hod po jeho prvním použití, obsluhující osoba si důkladně omyje ruce mýdlem nebo desinfekcí  

Testovat se musí nejméně 1x za 7 dní.

V případě pozitivního výsledku testu

Příspěvek na test je 60,- Kč, maximálně lze získat příspěvek 240,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tedy lze provést 4 dotované testy za měsíc, na náklady zaměstnavatele lze udělat testů více.

Příspěvek na test je 60,- Kč, maximálně lze získat příspěvek 240,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, tedy lze provést 4 dotované testy za měsíc, na náklady zaměstnavatele lze udělat testů více.

Více informací naleznete na stránkách MPO zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Informace jsou platné k 31.3.2021