Co si připravit k daňovému přiznání

Příjmy

§6 – příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec)

 • Připravte si všechna potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů za celý kalendářní rok, za který budete podávat daňové přiznání k dani z příjmu, případně potvrzení Úřadu práce;
 • Do této skupiny patří i odměny společníků společnosti s ručením omezeným, člena družstva, či komanditisty v komanditní společnosti;

§7 – příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

 • Příjmy ze zemědělské činnosti, lesního a vodního hospodářství;
 • Příjmy OSVČ;
 • Příjmy z jiného podnikání;  
 • Podíl společníka VOS a komplementář v KS;
 • Vedle všech příjmů si připravte i všechny výdaje spojené s podnikáním, případně se rozhodněte pro výdaje paušálem – ty se liší podle dané činnosti od 30 % až do 80 %. Maximálně lze uplatnit výdaje z částky 2 000 000,- Kč;

§8 – příjmy z kapitálového majetku

 • na zisku obchodní korporace, nebo podílového fondu, pokud je podíl představován cenným papírem;
 • Podíly na zisku tichého společníka;
 • Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladních knížek, bankovních účtů sloužících podnikání;
 • Úroky z poskytnutých úvěrů a půjček;
 • Úroky a jiné výnosy z držby směnek;

§9 – příjmy z nájmu

 • Příjmy z nájmu movitých i nemovitých věcí;

§10 – ostatní příjmy

 • Příležitostné příjmy či nájmy;
 • Příjmy z převodu nemovité věci, cenného papíru či jiné věci, z převodu podílu na společnosti;

Další podklady – odčitatelné položky:

 • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky;
 • Potvrzení o zaplacených částkách na důchodové pojištění;
 • Potvrzení o zaplacených částkách na životní pojištění;
 • Potvrzení o daru – darovací smlouva;
 • Potvrzení o bezplatném darování krve či kostní dřeně;
 • Potvrzení o zaplacení příspěvku pro odborové organizace,

Další podklady – slevy na dani:

 • Potvrzení o studiu;
 • Potvrzení o pobírání důchodu – starobní i invalidní;
 • Potvrzení o umístění dítěte ve školce;
 • Potvrzení druhého manžela, že neuplatňuje slevu na dítě (děti);
 • Čestné prohlášení druhého manžela, že jeho příjmy nepřesáhly za rok 2020 částku 68 000,- Kč;

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také