Co si připravit k daňovému přiznání

Příjmy

§6 – příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec)

§7 – příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ)

§8 – příjmy z kapitálového majetku

§9 – příjmy z nájmu

§10 – ostatní příjmy

Další podklady – odčitatelné položky:

Další podklady – slevy na dani: