Paušální daň

Jak platit paušální daň v roce 2021

  • Poplatník platí místo 3 záloh (Finanční úřad, Zdravotní pojišťovna, Sociální pojištění) jednu zálohu na příslušný FÚ.
  • Při splnění všech podmínek paušální daně není potřeba na konci období podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy.
  • Daň je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.
  • Daň se platí na příslušný účet FÚ s předčíslím 2866:
Finanční úřad pro Liberecký kraj  2866-77628461/0710  
Finanční úřad pro hlavní město Prahu    2866-77628031/0710  
  • Při platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo.
  • Daň za leden 2021 je splatná do 22. února 2021 (20. 2. je sobota).
    • V únory je tedy potřeba zaplatit 2x – za leden a za únor celkem 10 938,- Kč
    • Další měsíce již bude pouze jedna platba za příslušný měsíc – 5 469,-

Záloha poplatníka v paušálním režimu činí v zálohovém období roku 2021 měsíčně částku 5 469 Kč splatnou do 20. dne v měsíci.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Čtěte také

Registrace k DPH

Registrace k DPH Registrace k DPH může nastat ze dvou důvodů: Prvním je překročení obratu (všechny příjmy) stanoveným zákonem (2022–1 milion, 2023–2 miliony Kč) za 12 měsíců

Číst více >>
Změna vyhlášených cen PHM

S platností od 14.5.2022 se mění výše vyhlášených cen PHM používaných pro výpočet cestovních náhrad. Vyhláška .č 116/2022 Sb. tak reaguje na prudký růst cen.

Číst více >>