Vybrané novinky ohledně dovolené v roce 2021

Novela zákona upravuje od 1. 1. 2021 vybírání dovolené, základní změny jsou:

Výpočet dovolené

 • Neúplné hodiny při výpočtu dovolené se budou zaokrouhlovat nahoru;
 • Nejkratší možná dovolená je půl směny;
 • Základem pro výpočet dovolené je týdenní pracovní doba zaměstnance, ta se vynásobí roční výměrou dovolené (minimálně 4 týdny),
  • 1. Příklad: týdenní pracovní doba je 40 hodin, dovolená je v délce 4 týdnů
   • 4×40 = 160 hodin, nárok zaměstnance na dovolenou je 160 hodin
  • 2. Příklad: týdenní pracovní doba je 20 hodin, dovolená je v délce 5 týdnů
   • 5×20 = 100 hodin, nárok zaměstnance na dovolenou je 100 hodin
 • V případě, že zaměstnanec nepracuje celý rok, má nárok na poměrnou část za každý odpracovaný týden ve výši 1/52;

Krácení dovolené

 • Krácení dovolené jako postih je možné pouze jen o počet zameškaných hodin. Neomluvená zameškání kratších částí směn lze sčítat, zaměstnanci musí zůstat minimálně 2 týdny dovolené.
 • Překážky v práci nejsou důvodem pro krácení dovolené.

Převádění dovolené do dalšího roku

 • Do dalšího roku je možné dovolenou převádět, pokud zaměstnanec písemně požádá, zaměstnavatel mu nemusí vyhovět. Převádět lze pouze u zaměstnanců, kteří mají nárok na dovolenou delší než 4 týdny. Převést lze pouze nevyčerpanou část dovolené, na kterou vznikl nárok v daném roce a přesahuje 4 týdny.

Nárok na dovolenou

 • Vzniká po 4 týdnech nepřetržitého trvání pracovního poměru
 • Odpracováním alespoň 4násobku týdenní pracovní doby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také