DPP od 1.7.2024

Dne 7.6.2024 podepsal prezident republiky novelu zákona, kterou se mění DPP, většina změn bude platná až od 1.1.2025, nicméně některé, poměrně zásadní, budou platit již nyní.

Od 1.7.2024 bude platit:

Co se zatím nemění:

Dopady:

Více informací:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=570
https://www.cssz.cz/web/cz/definice-e-podani-vppdpp-nove-podani-od-1.8.2024-
https://www.cssz.cz/documents/20143/2700644/V%C3%BDkaz+DPP+-+formul%C3%A1%C5%99.pdf/d698109e-7efd-56c7-06da-e2804d3aff55