Změny norem ISO 9001, 14001, 27001, 45001 a 50001

V únoru roku 2024 byly mimo jiné revidovány normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 a ISO 50001. Revize přináší drobnou úpravu, které reflektuje rostoucí povědomí a důraz na environment, udržitelnost a odpovědnost v podnikání. Integrace těchto požadavků na klimatickou změnu do systému managementu kvality může organizacím pomoci lépe reagovat na výzvy spojené s tímto globálním problémem a zlepšit svou dlouhodobou udržitelnost.

Český překlad zatím není k dispozici.

Ve všech výše uvedených normách jsou upraveny dva body.

Bod 4.1: Přidání věty: Organizace musí určit, zda je změna klimatu relevantním problémem, poskytuje jasnější směrnici pro organizaci ohledně hodnocení relevance klimatické změny pro jejich činnost. Tato změna reflektuje rostoucí důležitost uvažování o environmentálních a klimatických faktorech při řízení kvality a obchodních rozhodnutích.

Bod 4.2: Přidání poznámky: Příslušné zainteresované strany mohou mít požadavky související se změnou klimatu, zdůrazňuje, že zainteresované strany mohou mít specifické požadavky týkající se klimatické změny, které by měly být zohledněny organizací při plánování a provádění systému managementu kvality.

Normy již nyní obsahují požadavky, aby organizace zvážila všechny interní a externí problémy, které mohou ovlivnit efektivitu jejich systému řízení. Tyto drobné úpravy zajišťují, že změna klimatu je zohledněna v rámci systému řízení a že jde o externí faktor, který je natolik důležitý, že vyžaduje, aby ji nyní organizace zvážily.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Čtěte také

Copyright © 2020 ACM Czech, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.